Maistrova knjižnica

Univerzitetna knjižnica Maribor
Zbiratelj:
Rudolf Maister
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati v 90. letih 19. stoletja.
Število enot:
5.945
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna ulica 10
2000 Maribor

Objavljeni prispevki o zbirki

- Forstnerič-Hajšek, M. Maistrova knjižnica in njen pomen. V: Večer, 30.10.2009, str. 12.

- Hartman, B. (1988). Bibliofil Rudolf Maister in njegova knjižnica. V: Boj za Maribor 1918-1919 : spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem. Maribor: Obzorja, 1988, str. 192-196.

- Lenard, L. (1919, 25. julij). Knjižnica generala Maistra

Ali obstajajo o publikaciji še kakšni podatki? Je to monografija, članek ali del katere druge publikacije?

- Maister, B. (1978). Usoda Maistrove knjižnice med okupacijo 1941-1945. Zbirka rokopisov Univerzitetne knjižnice Maribor, Ms 589.

- Maistrova knjižnica : delovni popis darovanega gradiva. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 1998.

- Praznik, V. Naša prva naloga je Maistrova knjižnica. V: Večer, 3.10.1998, str. 18.

- Sapač, I. Maistrova knjižnica. V: Knjižničarske novice, 1999, let. 9, št 3, str. 2-3.

- Žnideršič, M. (2008. 24. september). General Rudolf Maister bibliofil. V: Delo, 24.9.2008, str. 19. Fotografija zbirke.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa