Plakati (1850-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
9247
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
plakati, starejši od 50 let
lepaki, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

ŠOLAR, Renata. Kartografska in slikovna zbirka. V: Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana : NUK, 2003, str. 72-92.ŠOLAR, Renata. Posebne zbirke v NUK. V: Slovenska nacionalna knjižnica. Ljubljana : NUK, 2006, str. 97-123.ŠOLAR, Renata. Obvezni izvod v kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice. V: Knjižnica, 2007, let. 51, št. 3-4, str. 133-139.VOBOVNIK - Avsenak, Metka. 45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani. Knjižnica, 1990, let. 34, št. 4, str. 53-63.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa