Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755)

Frančiškanski samostan Ljubljana
Zbiratelj:
p. Žiga Škerpin
Čas nastanka:
V tridesetih letih 18. stoletja.
Število enot:
1669 naslovov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

Bahor, S. Ljubljana 3: Frančiškanski samostan - Knjižnica = Laibach 3: Bibliothek der Franziskanerklosters. Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997-, str. 198-199.Bahor, S. Razvoj in pomen starejših samostanskih knjižnic in njihov položaj v sodobnem knjižničnem informacijskem sistemu v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana. S. Bahor, 2003.Dolar, J. Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani. V: Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja. Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenjastr, 2000, 434-455.Gspan, A. in Badalić, J. Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1957.Miklavčič, M. Skerpin Ziga. V: Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: SAZU, 1967, str. 329.Svoljšak, S. Membra disiecta: iz sklopa vezav 17., 18. in 19. stoletja v knjižnici frančiškanskega samostana v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: S. Svoljšak, 2002.Svoljšak, S. Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755) v ljubljanskem frančiškanskem samostanu : doktorska disertacija. Ljubljana: S. Svoljšak, 2007.Usenik, S. Frančiškanska knjižnica v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: S. Usenik, 1999.Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa