Stari zvočni posnetki (1909-1955)

NUK, Glasbena zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
V 60. letih 20. stoletja.
Število enot:
86
Vrsta gradiva:
originalni zapisi zvoka, starejši od 50 let
Lokacija:
NUK, Glasbena zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

Moličnik-Šivic, S. From presentation to reality, from preserved to heard: experience in the digitization of analogue sound recordings in the Music Collection of the National and University Library in Ljubljana.V: Review of national center for digitalization 8, 2006, str. 75-79.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa