Knjižnica Cistercijanske opatije Stična

Cistercijanska opatija Stična
Zbiratelj:
Cistercijanska opatija Stična
Čas nastanka:
1898
Število enot:
približno 30.000 knjig
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Cistercijanska opatija Stična
Stična 17
1295 Ivančna Gorica

Objavljeni prispevki o zbirki

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.

BAHOR, Stanislav. Samostanske knjižnice na Dolenjskem. Cistercijanska opatija Stična. Rast, 2005, letn. 16, št. 1, str. 93-112.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa