Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik

Frančiškanski samostan Kamnik
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Kamnik
Čas nastanka:
Po letu 1627, ko so se frančiškani ponovno naselili v Kamniku.
Število enot:
Približno 10.000 enot.
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Kamnik
Frančiškanski trg 2
1241 Kamnik

Objavljeni prispevki o zbirki

AČKO, France. Gregorijanski liturgični rokopis v kamniški knjižnici. Poročila slovenske frančiškanske provincije Svetega Križa. 18 (1982), št. 2, str. 37–38.

DOLAR, Jaro. Knjižnica frančiškanskega samostana v Kamniku. V: 500 let frančiškani v Kamniku : zbornik referatov zgodovinskega simpozija 1992. Kamnik : Kulturni center, 1993.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.

DOLAR, Jaro. Prijateljice imam ... : legende in zgodbe o knjigah. Ljubljana : Cankarjeva založba : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa