Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
53.100 (ocena)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
razglednice, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

Brilej, M. Spomin na Litijo : Litija in okoliški kraji na starih razglednicah : ob 850-letnici prve omembe Litije v pisnih virih. Litija: Villa Litta klub, 1995.

Krese, S. Naprej zastave Slave. Celje: Mohorjeva družba, 1990.

Lukan, W., & Kajzer, J. Pozdrav iz Ljubljane : mesto na starih razglednicah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

Stražar, S. Oj ta slamnik : občina Domžale na starih razglednicah. Domžale: Glasilo občine Domžale Slamnik, 1994.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa