Stenski koledarji (1900-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
4203 enote (september 2009)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
sitotiski, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

/

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa