Knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto

Frančiškanski samostan Novo mesto
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Novo mesto
Čas nastanka:
po letu 1469
Število enot:
Približno 20.000 enot.
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
rokopisne partiture, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Novo mesto
Frančiškanski trg 1
8000 Novo mesto

Prispevki, nastali na podlagi gradiva iz zbirke

PEVEC, Felicijan. Ekslibris v Knjižnici frančiškanskega samostana v Novem mestu. V: Rast, 1996, let. 7, št. 3/4, str. 203–205.

PEVEC, Felicijan. Nova samostanska knjižnica pri frančiškanih v Novem mestu. V: Rast, 1991, let. 2, št. 4, str. 406–408.

MUŠIČ, Drago. Iz zgodovine medicine na Dolenjskem : gradivo v novomeškem frančiškanskem samostanu in splošni oris. V: Zdravniški vestnik, 1938, št. 12, str. 437–455.

PEVEC, Felicijan. Rokopisna knjiga pri frančiškanih v Novem mestu.V: Acta historiae artis Slovenica, 1998, let. 3, str. 145-155.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa