Inkunabule

Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Zbiratelj:
Licejska knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati že v prvem obdobju delovanja Licejske knjižnice.
Število enot:
510
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
inkunabule
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Redkosti v zbirki

Protokoll des Friedens zu Basel vom 22. September 1499
Regulae, ordinationes et constitutiones Cancellarieae apostolicae, publicatae die 27. Augusti 1471. [Romae, Adam Rot, post 27.VIII.1471]
Ars minor
Prognosticon über den Antichrist
Regulae, ordinationes et constitutiones Cancellariae apostolicae, publicatae die 19. XII. 1471. [Romae, Adam Rot, post 19.XII.1471]

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa