Knjižnica Kartuzije Pleterje

Kartuzija Pleterje
Zbiratelj:
Kartuzija Pleterje
Čas nastanka:
Leta 1904 je bil samostan ponovno pozidan in takrat je bila urejena tudi knjižnica.
Število enot:
20.000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej

Redkosti v zbirki

Ta zbirka nima opisanih redkosti

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa