Biblioteca Besenghi

Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola
Zbiratelj:
Giuseppe Pasquale Besenghi degli Ughi
Čas nastanka:
19. stoletje
Število enot:
2986
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola
Manziolijev trg 5
6310 Izola/Isola

Slika zbiratelja


Pasquale Besenghi degli Ughi (1797-1849), izolski pesnik in prvi zbiratelj rodbinske zbirke "Biblioteca Besenghi"


Palača Besenghi, Izola

Predstavitev zbiratelja

Pasquale Besenghi degli Ughi (1797-1849),je bil istrski pesnik. Rodil se je z Izoli 31 marca ali 4. aprila 1797. leta. Prva šolanja je opravil v domači Izoli pod vodstvom kanonika Antonia Pesara, ki ga je učil gramatiko in retoriko. Nato se je v koprskem Škofovskem semenišču učil filozofijo pri doktorju Stefanu Castellaniju. Leta 1816 se je podal v Padovo na študij prava, leta 1820 pa v Neapelj podpirat revolucionarni boj proti Borbonom. Po krajšem obdobju v domači Izoli se je leta 1828 nastanil v Trstu, kjer se je posvetil pravu in poeziji. Umrl je zaradi kolere, 24. septembra 1849 v Trstu.Pasquale Besenghi degli Ughi je bil romantični pesnik, ki je uporablja klasično pesniško formo. Njegove pesmi obravnavajo velike življenske teme, kot so: eksistencialna vznemirjenost in ljubezen do žensk, potopisne dogodivščine, romantično in pesimistično dojemanje resnice itn.Njegovi glavni deli sta zbirki novel Saggio di novelle orientali (1826), satirične novele v prozi, ki nekoliko spominjajo na Montesquiejeve Lettres Persanes, v katerih smeši mesto Trst in njegove znamenite prebivalce, ter Apologhi (1828), satirične novele v verzih, ki so alegorija na tržačane in dogodke v mestu Trst.Viri:

Quarantotto, Giovanni. Ricerche e studi intorno a Pasquale Besenghi degli Ughi. Parenzo : Tip. G. Coana, 1908-1909.Quarantotto, Giovanni. La cultura letteraria di Trieste e dell'Istria. Capodistria : V.Vascotto, 1914.Quarantotto, Giovanni. Nuovi studi sul poeta e patriotta Istriano Pasquale Besenghi degli Ughi. Parenzo : Tip. G. Coana, 1928.Cervani, Giulio. Trieste-Cucibrech nella satira di Pasquale Besenghi degli Ughi. V: Atti del Centro di Ricerche storiche di Rovigno, 1982-83, vol. XIII, str. 333-352.Maier, Bruno. Profilo di Pasquale Besenghi degli Ughi. V: Il banco di lettura, 1988, n. 1.De Hassek, Oscare. Besenghi degli Ughi : Prose e poesie. Trieste : Tipografia G.Balestra e. C, 1884.Dallemulle Ausenak, Gianna. Rivisitando Pasquale Besenghi degli Ughi. V: La Battana, dicembre 1992, let. XXIX, št. 106, str. 67-88.Marković, Ivan. Ciò che si sa e rimane della biblioteca appartenuta alla famiglia Besenghi di Isola. V: Annales : Annali di studi istriani e mediterranei, 1996, št. 8, str. 325-330.Siljan, Gianfranco. Pasquale Besenghi degli Ughi : un poeta controcorrente. Isola : Il Mandracchio, 1997.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa