Prežihova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
Prežihov Voranc - Lovro Kuhar
Čas nastanka:
1910
Število enot:
1879 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
razglednice, starejše od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika zbiratelja


Portret Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca


Iz italijanskega policijskega arhiva


Z ženo v Parizu (1937)


Iz družinskega arhiva

Predstavitev zbiratelja

KUHAR LOVRO - PREŽIHOV VORANC

(roj. 10. 8. 1893 v Kotljah, umrl 18. 2. 1950 v Mariboru)

Bil je pisatelj, ki je izviral iz revne kmečke družine. Osnovno šolo je obiskoval v Kotljah in kasneje zadružno šolo v Ljubljani in na Dunaju. Leta 1914 je bil vpoklican k vojakom. Kasneje je pobegnil iz avstrijske vojske in bil v odstotnosti obsojen kot vojni dezerter. Dve leti je bil v italijanskem ujetništvu in sicer do konca vojne.

Leta 1919 se je vrnil domov in se zaposlil v guštanjski (sedaj ravenski) jeklarni. Poročil se je leta 1924 in izdal svoje prvo knjižno delo Povesti (1925). Rodita se mu dve hčerki Vida in Mojca (1923-1925).

Posvečal se je političnemu delu in oblast ga je neprestano preganjala. V letih 1930 do 1939 je bil politični emigrant (Dunaj, Praga, Berlin, Atene, Bukarešta, Rena Celovec). Vmes je bil večkrat zaprt in je menjaval službe. V tem času je napisal nekaj svojih najbolj znanih novel (Boj na požiralniku, Jirs in Bavh, Odpustki ..). V zaporu je začel pisati tudi svoja velika romana, Požganico in Dobrdob. V letih druge svetovne vojne je ponovno izkusil tegobe ilegalnega življenja. 8. februarja 1943 so ga v Ljubljani aretirali in zaprli na Tabor in v Šempeter, kasneje v berlinske zapore. Poslali so ga v taborišče Sachsenhausen in Mauthausen. Leta 1945, po vojni, se je vrnil v domači kraj. Izdal je dva romana in potopis ter kratke zgodbe. Dočakal je še izid svoje zadnje knjige Solzice, v letu 1949. Zaradi izčrpanosti in bolezni ni mogel uresničiti vseh pisateljskih načrtov in je leta 1950 tudi umrl.

Lovro Kuhar je začel objavljati zgodbe že leta 1909 v celovškem Miru in Domačem prijatelju. Pisal pa je pod psevdonimom Prežihov Voranc, njegova dela so prevedena v več svetovnih jezikov.V Koroški osrednji knjižnici je pregledno urejena Prežihova spominska soba.Viri:

Prežihov zbornik. V Mariboru : Obzorja, 1957.Prežihove svečanosti. Ljubljana : Plenum kulturnih delavcev OF slovenskega naroda, 1980.Koruza, Jože. Prežihov Voranc in boji za Koroško v letih 1918-1920. Celovec : Klub Prežihov Voranc, 1981.Druškovič, Drago. Prežihov Voranc. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983.Prežihov album. Ljubljana : Borec, 1983.Odmev živega človeka in krajine. Ravne na Koroškem : Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika : Kulturna skupnost, 1984.Slovenski biografski leksikon. 8. V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka, 1952.Prežihov Voranc, 1893-1993. Maribor: Kulturni forum, 1993.Slovenska književnost. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996.Osojnik, Miroslav. Lovro Kuhar - Prežihov Voranc, rod in življenjska pot. Ravne na Koroškem : Koroški muzej, 2003.Osojnik, Miroslav. Bratje Kuhar - Prežihovi "pobi". Ravne na Koroškem : Koroški muzej, 2003.Druškovič, Drago. Prežihov Voranc-pisatelj in politik. Celovec, Ljubljana : Drava, 2005.Spletna stran o Prežihu: www.prezih.net

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa