Maistrova knjižnica

Univerzitetna knjižnica Maribor
Zbiratelj:
Rudolf Maister
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati v 90. letih 19. stoletja.
Število enot:
5.945
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna ulica 10
2000 Maribor

Slika zbiratelja

Predstavitev zbiratelja

Zametek današnje Univerzitetne knjižnice Maribor je bila knjižnica Zgodovinskega društva v Mariboru, ustanovljenega 1903. Knjižnica je zbirala zgodovinsko literaturo o Štajerski ter predvsem slov. tiske in rokopisno gradivo. Do konca 1. sv. v. so se njeni skladi množili predvsem z darovi in zapuščinami. Leta 1922 sta Zgodovinsko in Muzejsko društvo združili svoji knjižnici in novo poimenovali Študijska knjižnica, ki je leta 1925 poslala mestna ustanova. Do 1941 so knjižnični fondi obsegali 43.000 zv., nemški okupator pač je veliko knjig uničil, del pa odpeljal v Gradec. Po 2. sv. v. so bile knjige vrnjene v Maribor. 1952 je začela delovati v novih prostorih. V tem obdobju je knjižnica po zakonu prejemala obvezne izvode in po nekajletnem presledku si je to pravico pridobila spet 1960. 1971 je bila določena za drugo slov. arhivsko knjižnico. Ko so 1959 začele v Mariboru delovati višje in nato visoke šole, je postala njihova osrednja knjižnica in skrb zanjo so prevzeli republiški organi. 1970 se je preoblikovala v Visokošolsko in študijsko knjižnico v Mariboru, 1975 ob ustanovitvi Univerze v Mariboru pa v Univerzitetno knjižnico Maribor. Knjižnice univerze je povezala v knjižnični informacijski sistem. 1982 se je povezala z Računalniškim centrom Univerze v Mariboru ter z njim zasnovala računalniško podporo bibliotekarski stroki, iz česar se je izoblikoval OPAC in kasneje COBISS. Prostorsko stisko je 1988 odpravila nova stavba. Od 1996 je UKM članica Univerze v Mariboru. UKM je tudi varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribora in širše regije.

(povzeto po Enciklopedija Slovenije, 14. zv., str. 57)

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa