Knjižnica Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Zbiratelj:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Čas nastanka:
po letu 1500
Število enot:
približno 5000 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Minoritski trg 1
2250 Ptuj

Slika zbiratelja


Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju

Predstavitev zbiratelja

Po nekaterih podatkih naj bi bil minoritski samostan na Ptuju ustanovljen okoli leta 1239, po drugih pa v sedemdesetih letih 13. stoletja. Prvič se manjši bratje na Ptuju omenjeni v nedatiranem dokumentu okoli leta 1280 ter v datiranem dokumentu iz leta 1290. Začetniki ptujske duhovne ustanove so gospodje Ptujski, manjšim bratom pa so bile naklonjene tudi druge plemiške družine. Na slovensko ozemlje so prišli zelo zgodaj. V Gorico naj bi prišli že leta 1226, v Ljubljani so se naselili leta 1242, do konca stoletja pa sta bila poleg ptujskega ustanovljena še celjski (l. 1241) in mariborski (pred letom 1250) samostan minoritiv. Od leta 1301 so bivali tudi v Piranu in na Koroškem. Na območju današnje Slovenije je bila močna provinca, ki je v 17. stoletju štela prek 200 članov. V času jožefinskih reform so veliko samostanov zaprli. Samostan na Ptuju je edini, kjer bratje živijo nepretrgano vse od ustanovitve.Viri:

EMERŠIČ, J. Minoritska knjižnica. V: Minoritski samostan na Ptuju, 1239-1989. Celje : Mohorjeva družba, 1989, str. 365-389.

MLINARIČ, J. Zgodovina samostana od ustanovitve do 1800. V: Minoritski samostan na Ptuju, 1239-1989. Celje : Mohorjeva družba, 1989, str. 47-148.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa