Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik

Frančiškanski samostan Kamnik
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Kamnik
Čas nastanka:
Po letu 1627, ko so se frančiškani ponovno naselili v Kamniku.
Število enot:
Približno 10.000 enot.
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Kamnik
Frančiškanski trg 2
1241 Kamnik

Slika zbiratelja


Frančiškanski samostan v Kamniku

Predstavitev zbiratelja

V Kamnik so manjši bratje observanti, torej pripadniki reformirane veje Frančiškovih manjših bratov, ki so si prizadevali za strožje izpolnjevanje Frančiškovega vodila in so kasneje pri nas dobili ime frančiškani, prišli na prošnjo meščanov, ker v mestu ni bilo bogoslužja. Samostan v Kamniku (Lithopolis, Stein) je bil ustanovljen leta 1490, zidava pa se je začela v drugi polovici leta 1493, v času najhujših turških vpadov. Samostan je bil deloma zgrajen že leta 1495, o čemer priča tudi letnica na samostanu. Redovniki, ki so ga naselili, so s seboj zagotovo prinesli tudi nekaj knjig. V 16. stoletju je širjenje protestantizma močno prizadelo uboštvene redove, ker so ostali brez stalnih dohodkov in postali odvisni od miloščine vernikov. Najprej je krizo občutil kamniški samostan in na provincialnem kapitlju leta 1536 so sklenili, da ga opustijo. Ko je dve leti kasneje na to pristal tudi cesar Ferdinand, so observanti zapustili samostan. Leta 1623 je ljubljanski škof Tomaž Hren povabil observante iz bosensko-hrvaške province, da pridejo v Kamnik. Ponudbo so sicer sprejeli, vendar so prosili za odlog selitve za dve leti. Zaradi tega obotavljanja je predstojnik avstrijske minoritske province zaprosil cesarja Ferdinanda, da bi samostan predali konventualcem, torej zagovornikom monastičnega načina življenja Frančiškovih manjših bratov. Nato so se z enako prošnjo na cesarje obrnili še observanti. Zaplet je trajal do leta 1627, ko je cesar odločil, da samostan dobijo observanti iz bosensko-hrvaške province. Frančiškani – redovniki iz bosansko-hrvaške province – so znova prišli v Kamnik leta 1627. Med drugo svetovno vojno so frančiškani morali zapustiti Kamnik. Samostan so zasedli Nemci in ga spremenili v skladišče. Knjižnica je v tem času utrpela hude izgube. Po odhodu frančiškanov so Nemci precej knjig zmetali skozi okno na vrt. Nekaj so jih raznesli ljudje, večino pa je Kamničan Janko Stele spravil v prostore samostana, katerega varuh je bil. Po koncu druge svetovne vojne so se frančiškani vrnili v Kamnik, leta 1993 je bila knjižnica obnovljena in znova postavljena kot muzejska knjižnica.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa