Knjižnica Frančiškanskega samostana Koper

Frančiškanski samostan Koper
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Koper
Čas nastanka:
Leta 1492.
Število enot:
Približno 5.000 enot
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Koper
Destradijev trg 10a
6000 Koper/Capodistria

Slika zbiratelja


Obnovljeni frančiškanski samostan sv. Ane v Kopru

Predstavitev zbiratelja

V Kopru so bili frančiškani prisotni že okoli leta 1260. Frančiškanski samostan sv. Ane v Kopru so začeli graditi leta 1492, dokončan je bil leta 1513 in takrat je začela nastajati tudi knjižnica. Znanih je nekaj del, ki opisujejo nastanek in zgodovino samostana, vendar v tem gradivu o knjižnici ni nobenih omemb. Po koncu 1. svetovne vojne so v skladu z Rapalsko pogodbo samostan prevzeli italijanski redovniki. V času italijanske zasedbe je bila cerkev spremenjena v telovadnico. Julija 1940 je bilo v skladu z dvema italijanskima zakonoma vsaj 65 umetnin odpeljanih v Italijo, prav tako vse inkunabule.

Po koncu 2. svetovne vojne je samostan ostal prazen in zapuščen, kasneje spremenjen v zapor. Po izvedenem denacionalizacijskem postopku je bil samostan vrnjen frančiškanskemu redu in je trenutno v fazi obnavljanja. V obnovljenem samostanu nameravajo urediti tudi knjižnico in vanjo umestiti preostalo gradivo nekdanje knjižnice.Viri:

PARENTIN, Luigi.Il francescanesimo a Trieste e in Istria nel corso dei secoli. Trieste : Comitato triestino per l'ottavo centenario della nascita di San Francesco, 1982.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa