Knjižnica Frančiškanskega samostana Nazarje

Frančiškanski samostan Nazarje
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Nazarje
Čas nastanka:
po letu 1632
Število enot:
okrog 5.000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Nazarje
Samostanska pot 50
3331 Nazarje

Slika zbiratelja


Frančiškanski samostan Nazarje

Predstavitev zbiratelja

Posredne zasluge za nastanek samostana Nazarje je imel škof Hren. Na hrib blizu gradu Vrbovec je dal postaviti kapelo, njegov naslednik pa je leta 1663 hrib skupaj s kapelo podaril bosenskim observantom. Frančiškani so v Nazarje prišli leta 1632, samostan je bil pozidan leta 1639. Ob svojem prihodu so redovniki verjetno s seboj prinesli tudi zbirko knjig. Najstarejši ohranjeni vpis v knjigo iz leta 1664 kaže, da je knjižnica že takrat imela svoj katalog. Zelo se je povečala leta 1752, ko je samostanu svoje knjige zapustil komisar iz Gornjega Grada Ludvik Umek. Verjetno se je razvijala tudi s sredstvi iz ustanove, ki jo je za samostanske knjižnice ustanovil frančiškanski definitor Sigismundus (Žiga) Škerpin, katerega zapiski so shranjeni v frančiškanskih samostanih v Ljubljani in Kamniku. Med knjigami samostanske knjižnice v Nazarjih se nahaja tudi knjiga z njegovim tiskanim ekslibrisom. V samostanu je delovala tudi lekarna in od leta 1786 do 1941 ljudska šola. Že v prvih dneh okupacije so samostan zasedli Nemci in iz njega pregnali redovnike, ostati je smel en sam onemogel in ostarel brat. Med drugo svetovno vojno je bila knjižnica močno poškodovana, mnoge knjige so bile odtujene in uničene, preostale pa so več desetletij hranili v neustreznih prostorih.

Knjižnica je bila leta 1996 obnovljena s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo RS in občine Nazarje. Postavljena je v dveh prostorih v vzhodnem delu samostana, ker zahodni del, kjer sta prej bili knjižnica in ljudska šola, še ni obnovljen. Knjižnici primanjkuje prostora za približno 5.000 enot novejšega gradiva; v njenem muzejskem delu je postavljeno samo gradivo iz časa med letoma 1497 in 1830. Knjižnica je po predhodnem dogovoru dostopna za javnost kot muzejska knjižnica.Viri:

DOLAR, Jaro. Frančiškanska knjižnica v Nazarjah. V: Grad Vrbovec : Nazarje. Nazarje : Občina, 1998, str. 45–48.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Tuma, 2009.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa